ورود به سفر دوم؛ همسفران لژیون دوم
چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 03:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )
«تا باد چنین بادا»

همسفران شهلا، گیسو، سوری و شراره رهجویان لژیون دوم نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 11 تیر‌ماه 1399 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون دوم(همسفر فاطمه) به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


رهایی‌ها؛ لژیون دوم
جمعه 2 خرداد 1399 ساعت 11:01 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا ک لژیون دوم | ( نظرات )
«تا باد چنین بادا»

روز جمعه 2 1399 خرداد‌ماه شاهد رهایی چندین نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف موادمخدر و نیکوتین بودیم؛ یک تن آنها از نمایندگی صالحی بودند که با متد DST  و داروی OT سفر .کرده و امروز رسماً وارد سفر دوم شدند

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها، رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود به سفر دوم؛ لژیون ششم
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 01:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا ک لژیون دوم | ( نظرات )
«تا باد چنین بادا»
همسفران سپیده و سوده رهجویان لژیون ششم نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1399 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون ششم(همسفر بهار) به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها، رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


رهایی ها و ورود به سفر دوم؛ لژیون ششم
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 04:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر لیلا (لژیون دوم) | ( نظرات )
«تا باد چنین بادا»

روز دوشنبه 15 1399 اردیبهشت‌ماه شاهد رهایی چندین نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف موادمخدر و نیکوتین بودیم؛ یک تن آنها از نمایندگی صالحی بودند که با متد DST  و داروی OT سفر .کرده و امروز رسماً وارد سفر دوم شدند

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها، رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی همسفران به سفر دوم
چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 11:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا ک لژیون دوم | ( نظرات )
همسفر ریحانه رهجوی لژیون دوم نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 16 یهمنماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون دوم(خانم فاطمه) به طور رسمی وارد سفر دوم شد و گل ورود به سفر دوم را دریافت کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها، رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی همسفران به سفر دوم
چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 04:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )

همسفر نرگس (اسیستنت نمایندگی صالحی) روز چهارشنبه 25 دی‌ماه 1398 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها، و همسفر فاطمه (راهنمای لژیون دوم) روز چهارشنبه 2بهمن‌ماه 1398 با حضور راهنمایان محترم همسفر آذر و همسفر نرگس به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی به سفر دوم همسفران
چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 08:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا ک لژیون دوم | ( نظرات )
همسفر مینا رهجوی لژیون ششم نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 11 دی‌ماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون ششم(خانم بهار) به طور رسمی وارد سفر دوم شد و گل ورود به سفر دوم را دریافت کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی به سفر دوم همسفران
چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 02:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )
همسفر بهاره رهجوی لژیون پنجم نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 27 آذرماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون پنجم (خانم ناهید) به طور رسمی وارد سفر دوم شد و گل ورود به سفر دوم را دریافت کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی همسفران لژیون 4، 5 و 6 به سفر دوم
چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 08:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )
تعدادی از همسفران نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 22 آبان‌ماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمایان محترم لژیون چهارم خانم فاطمه(ح)، لژیون پنجم (خانم ناهید) و لژیون ششم (خانم بهار) به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی همسفران لژیون دوم به سفر دوم
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 06:38 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا ک لژیون دوم | ( نظرات )
تعدادی از همسفران نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 17 مهرماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون دوم خانم فاطمه(م) به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران،


ورود رسمی همسفران لژیون چهارم به سفر دوم
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 05:54 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )
\
تعدادی از همسفران نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 10 مهرماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون چهارم خانم فاطمه(ح) به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران، گزارش تصویری،


ورود رسمی همسفران لژیون پنجم به سفر دوم
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 05:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )
تعدادی از همسفران نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 3 مهرماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون پنجم خانم ناهید به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران، گزارش تصویری،


ورود رسمی همسفران لژیون ششم به سفر دوم
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 08:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )

تعدادی از همسفران نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 27 شهریورماه 98 با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها (نوشتن 40 سی‌دی)، با حضور راهنمای لژیون ششم خانم بهار و اسیستنت همسفران نمایندگی صالحی خانم نرگس به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها، رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران، گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ ورود رسمی همسفران لژیون چهار به سفر دوم
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 02:56 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفرالهه لژیون دوم | ( نظرات )

تعدادی از همسفران نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 16 مردادماه 98  با دارا بودن شرایط لازم، مطابق با قوانین جدید مبنی بر ارائه‌ی دفتر سی‌دی‌ها(نوشتن 40 سی دی)، با حضور راهنمای لژیون چهارم خانم فاطمه (ح) و اسیستنت همسفران نمایندگی صالحی خانم نرگس به طور رسمی وارد سفر دوم شدند و گل ورود به سفر دوم را دریافت کردند. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی؛ ورود به سفر دوم همسفران، گزارش تصویری، رهایی ها،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات