وبلاگ همسفران صالحی این سـایت به هدف ارائه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارائه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است. این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 و همسفران نمایندگی صالحی بهره برداری نمایید. آدرس: بزرگراه زین الدین شرق، خروجی احسان-حکیمیه، خیابان مکرم شفیعی، کوچه برغمدی غربی، پلاک 335 تلفن : 77967996 فکس : - مشاوره آقایان: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 13:30 الی 17 مشاوره خانم ها: سه شنبه ها از ساعت 15 تا 17 بعدازظهر کارگاه آموزشی مسافران: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 17بعدازظهر کارگاه آموزشی عمومی: شنبه ها ساعت 17 بعدازظهر کارگاه آموزشی همسفران: در فصل بهار و تابستان : سه شنبه‌ها ساعت 17 بعدازظهر در فصل پاییز و زمستان : سه شنبه‌ها ساعت 16 بعدازظهر توضیحات : لطفأ از پارک خودروی خود در کوچه برغمدی خودداری نمایید. • گروه خانواده نمایندگی صالحی • نماینده همسفران (همسفر الهه) http://salehi-h.mihanblog.com 2020-10-24T01:34:34+01:00 text/html 2020-10-22T15:51:51+01:00 salehi-h.mihanblog.com همسفر زهرا ک لژیون دوم پیام تصویری هفته؛ وادی دوم و تاثیر آن روی من http://salehi-h.mihanblog.com/post/1820 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/37741/Pain%20tasviri/IMG_%DB%B2%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B4%DB%B4_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-10-22T13:19:34+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان لژیون مجازی؛ خلاصه عملکرد لژیون یکم(اصل سایه 1 و لزوم ساخت دانشگاه) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1819 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" lang="FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/masome/WhatsApp%20Image%202020-10-22%20at%2014.54.21.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);" lang="FA">جلسه چهارم از دوره سوم</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;" lang="FA">&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">لژیون‌های مجازی همسفران کنگره۶۰ (روز‌های سه‌شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 204, 204);" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">سه‌شنبه</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">29&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">مهرماه 1399</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">در فضای مجازی و با استادی</span><b style=""><span style="color: red; font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font color="#cc0000">راهنما همسفر الهام</font></span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"> و مشارکت همسفران، در ساعت 16 آغاز به کار کرد</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#222222"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></font></p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">در ادامه خلاصه عملکرد</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);" lang="AR-SA">لژیون یکم&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">درباره&nbsp;</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b><font color="#222222">دستور جلسه هفتگی</font><b style=""><font color="#3333ff"> (لزوم ایجاد دانشگاه) </font><font color="#333333">و</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#333333">&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">سی‌دی</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);">)</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);" lang="FA">اصل سایه 1)</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);"><span dir="LTR"></span></span></b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13pt;"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">&nbsp;از مهندس</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">&nbsp;</span></b><span style="color: black; font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">حسین دژاکام</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">پیش روی شماست.</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span></span> text/html 2020-10-22T08:17:00+01:00 salehi-h.mihanblog.com همسفر زهرا (ف) لژیون دوم لژیون مجازی؛ خلاصه عملکرد لژیون دوم (لزوم ایجاد دانشگاه- اصل سایه2) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1818 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/13433/legion%20majazi/legion%202/images%20%287%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">جلسه چهارم از دوره سوم</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">لژیون‌های مجازی همسفران کنگره۶۰ (روز‌های سه‌شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 204, 204);">&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">سه‌شنبه</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">29&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">مهرماه 1399</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در فضای مجازی و با استادی</span><b style=""><span lang="FA" style="color: red; font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc0000">راهنما همسفر الهه</font></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;و مشارکت همسفران، در ساعت 16 آغاز به کار کرد</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span><font color="#222222"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در ادامه خلاصه عملکرد</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">لژیون دوم&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">درباره&nbsp;</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</b><font color="#222222">دستور جلسه هفتگی</font><b style=""><font color="#3333ff">(لزوم ایجاد دانشگاه) </font><font color="#333333">و</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#333333">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سی‌دی</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);">)</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);">اصل سایه 2)</span></b><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(102, 51, 255);"><span dir="LTR"></span></span></b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 102, 0); font-size: 13pt;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;از مهندس</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: black; font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">حسین دژاکام</span><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;">پیش روی شماست</span><font color="#222222"><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></p></div> text/html 2020-10-20T23:08:22+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان تئوری ایکس؛ تنها روش درمان بیماری‌های روانتی http://salehi-h.mihanblog.com/post/1816 <div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/kargah/99.7.29/1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20-%20-.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div><div align="justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">جلسه چهاردهم&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">از</span><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><b>&nbsp;</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;" lang="AR-SA">دوره بیست و چهارم</span></b><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره60،</span><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span>&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;" lang="AR-SA">نمایندگی صالحی</span></b><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"><font color="#222222">به استادی</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"><b style="font-size: 17.3333px;"><font color="#ff0000"> همسفر زهرا</font></b>، نگهبانی&nbsp;</span><font style="font-size: 12px; text-align: justify;" color="#009900"><span style="margin: 0px; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;" lang="AR-SA"><b>همسفر معصومه</b></span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"><font style="font-size: 13pt;" color="#222222"><font color="#006600">&nbsp;</font>و دبیری&nbsp;</font><b style="font-size: 13pt;"><font color="#333399">همسفر فائزه&nbsp;</font></b><font color="#222222"><span style="font-size: 13pt;">با دستور جلسه&nbsp;</span><font color="#CC33CC"><b><span style="font-size: 17.3333px;">«</span></b></font></font></span><font color="#CC33CC"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b>لزوم ایجاد دانشگاه</b></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#CC33CC"><font style="text-align: justify;"><span style="margin: 0px; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;" lang="AR-SA">»&nbsp;</span></font></font></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">در روز&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">سه‌شنبه 29 مهر</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">ماه 1399 ساعت 16 آغاز به کار کرد.</span></div> text/html 2020-10-20T17:46:54+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان لژیون مجازی؛ خلاصه عملکرد لژیون سوم ( اصل سایه 1) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1815 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/masome/WhatsApp Image 2020-10-20 at 17.26.03.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC33CC;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جلسه چهارم از دوره سوم</span></b><b><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA" lang="FA">لژیون‌های مجازی همسفران کنگره۶۰ (روز‌های سه‌شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#66CCCC;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سه‌شنبه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA">29 </span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مهرماه 1399</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در فضای مجازی و با استادی</span><b><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA" lang="FA">همسفر حبیبه</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#FF6600;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span></span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#CC0000;mso-bidi-language:FA" lang="FA">(رهجوی لژیون سوم</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">(</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> و مشارکت همسفران، در ساعت 16 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>. </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222" lang="AR-SA">در ادامه خلاصه عملکرد</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#3333FF"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF" lang="AR-SA">لژیون سوم </span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222" lang="AR-SA">درباره</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF"> </span><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#006600;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سی‌دی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#006600;mso-bidi-language:FA"> </span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6633FF;mso-bidi-language:FA">)</span></b><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6633FF;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اصل سایه 1)</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6633FF;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span></span></b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#006600;mso-bidi-language:FA"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#333333;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> از مهندس</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#3333FF;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حسین دژاکام</span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222" lang="AR-SA">پیش روی شماست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--></div> text/html 2020-10-19T12:23:52+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان نتایج دومین آزمون آنلاین (دوره دوم) همسفران در دوره ششم مرزبانی http://salehi-h.mihanblog.com/post/1811 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/etliyeh/AZMON/result.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:150%" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">دومین آزمون آنلاین (دوره دوم) از منابع</span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span>:</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><br> </span><b><span dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">کتاب عشق 14 وادی برای رسیدن به خود </span></b><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF"><span dir="LTR"></span>(<span dir="RTL" lang="AR-SA">وادی 4 و 5</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:150%" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">و سی‌دی‌های <span style="color:#3333FF">هیزم شکن 3 و 4</span></span></b><span dir="RTL" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#3333FF" lang="AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">برگزار شد؛</span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222"><br style="mso-special-character: line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#222222" lang="AR-SA">در ادامه پاسخ سوالات و نفرات برتر این آزمون پیش روی شماست.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span> </p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%">&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--></div> text/html 2020-10-18T18:03:23+01:00 salehi-h.mihanblog.com همسفر زهرا ک لژیون دوم سی‌دی هفته: اصل سایه ۲ http://salehi-h.mihanblog.com/post/1813 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/13433/cd/IMG_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B1%DB%B0%DB%B9_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-10-18T12:01:41+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان اطلاعیه سومین آزمون آنلاین (دوره دوم) همسفران در دوره ششم مرزبانی http://salehi-h.mihanblog.com/post/1812 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="mso-spacerun:yes"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/masome/WhatsApp%20Image%202020-10-18%20at%2015.34.16.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به اطلاع می‌رساند </span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">برنامه آزمون شماره 3 آنلاین در آبان ماه 1399 به شرح زیر است:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="AR-SA">شنبه 10 آبان ماه 1399:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">منابع آزمون :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="color:red">وادی‌ های </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">6 و 7</span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red" lang="AR-SA">از کتاب عشق (14 وادی برای رسیدن به خود) نوشته مهندس حسین دژاکام</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و سی‌دی‌ های آموزشی: </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red" lang="AR-SA">مطالب بیان شده در سی‌دی هیزم‌شکن </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">5</span><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red" lang="AR-SA">و سی‌دی یاران</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B050" lang="AR-SA">لازم به ذکر است برای این آزمون </span><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA" lang="FA">20</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="FA"> </span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="AR-SA">سوال در نظر گرفته شده است؛ </span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA" lang="FA">5 یا 6</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="FA"> </span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="AR-SA">سوال از بخش سی‌دی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>های آموزشی</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> و 14 یا 15</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B050" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="AR-SA">سوال از کتاب عشق و یک سوال از نوشتارها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#00B050" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="AR-SA">مطرح شده است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#00B050"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0" lang="AR-SA">مدت آزمون</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> 20</span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">دقیقه بوده و سایت برگزاری آزمون به مدت </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA" lang="FA">30</span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">دقیقه فعال است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0" lang="AR-SA">نمره آزمون از </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0;mso-bidi-language:FA" lang="FA">20</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0" lang="AR-SA">محاسبه می‌شود.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="AR-SA">از تمامی نوشتارها ( کنگره </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۶۰</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red" lang="AR-SA">چیست؟، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مصرف کننده کیست؟، حرمت، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پیام سفر اول، پیام سفر دوم، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قوانین، بهترین راه) یک سوال در نظر گرفته می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span> .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-10-18T08:42:08+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان لژیون مجازی؛خلاصه عملکرد لژیون هفتم(اصل سایه 1) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1814 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/13433/legion%20majazi/legion%204/master_groph_7-1_8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#7030A0">جلسه سوم از دوره سوم </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">لژیو</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ن</span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> مجازی همسفران کنگره60 (روزهای سه‌شنبه) نمایندگی صالحی در روز <span style="color:#00B050">سه‌شنبه 22 مهر 1399</span> در فضای مجازی با استادی <span style="color:red">همسفر نسرین</span> </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">(رهجوی لژیون هفتم) </span><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در باب سی‌دی <span style="color:#7030A0">(اصل سایه1) </span>از <span style="color:#00B050">مهندس حسین دژاکام </span>در ساعت 16 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-10-17T07:59:48+01:00 salehi-h.mihanblog.com همسفر زهرا (ف) لژیون دوم لینک و رمز دومین آزمون آنلاین همسفران در دوره دوم http://salehi-h.mihanblog.com/post/1807 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/13433/azmon/azmoon%20majazi/3c5f_sa.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000">دومین آزمون آنلاین (از دوره دوم) از منابع:</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font color="#009900"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">* کتاب عشق : وادی 4 و 5</span></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font color="#009900"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">* سی دی : هیزم شکن 3 و 4</span></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font color="#009900"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">* نوشتارهای کنگره۶۰</span></font></b></div><div style=""><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">روز شنبه&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px; font-size: 17.3333px;">26&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">مهرماه 1399 راس</span><font color="#222222" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: red; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">ساعت 15:00</span><font color="#222222" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">آغاز و</span><font color="#222222" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">ساعت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: red; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">&nbsp;15:25</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">به پایان می‌رسد.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; color: red; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 30.5698px;">(مدت آزمون برای هر کاربر 20 دقیقه).</span></div></div><div style=""><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 30.5698px;"><div style="font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 30.5698px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">رمز ورود: </font><font style="" color="#ff0000">6789</font></b></span></div><div style="text-align: start;"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 30.5698px;"><div style=""><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 30.5698px;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" style="font-size: 13pt;">همسفر و رهجوی گرامی؛ برای شرکت در آزمون و ورود به لینک&nbsp;</font></b><a href="https://www.digisurvey.net/answers?sid=9Vjqn-Vg4iFHo7oQBaL5bQ%3D%3D" target="_blank" title="" style=""><font style="background-color: rgb(51, 204, 0);" size="4" color="#ffff33"><b style="">اینجا&nbsp;</b></font></a><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">را کلیک کنید.</font></b></span></div></span></div></span></div></div></div> text/html 2020-10-16T21:08:26+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان لژیون مجازی؛ خلاصه عملکرد لژیون یکم (ساختن خویش) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1810 <div align="justify"><div align="center"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="font-size: 13pt;" color="#FF0000"><font color="#CC33CC"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/masome/WhatsApp Image 2020-10-15 at 09.04.38(2).jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></font></b></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="font-size: 13pt;" color="#FF0000"><font color="#CC33CC"><br></font></font></b></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="font-size: 13pt;" color="#FF0000"><font color="#CC33CC">جلسه سوم از دوره سوم</font> </font><font color="#222222"><span style="font-size: 13pt;"></span></font></b><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222">لژیون‌های مجازی همسفران کنگره۶۰ (روز‌های سه‌شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز</font><b style=""><font color="#66CCCC"> <font color="#3333FF">سه‌</font></font><font style="" color="#3333FF">شنبه</font><font color="#3333FF"> 22 <font style="">مهرماه 1399</font></font></b><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222"><font color="#3333FF">&nbsp;</font>در فضای مجازی و با استادی<b><font color="#FF0000">&nbsp;</font></b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#FF6600"><b><font color="#FF0000">راهنما همسفر الهام</font> </b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222">و مشارکت همسفران، در ساعت 19 آغاز به کار کرد. </font></span><br></div><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">در ادامه خلاصه عملکرد</font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; font-size: 17.3333px;"><b style="font-size: 13pt;"><font color="#3333FF">&nbsp;<font style="">لژیون یکم</font> </font></b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">درباره</font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; font-weight: bold;"> </font><font color="#333333"><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#FF6600"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font color="#000000">دستورجلسه</font> </span></font><b><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#FF6600"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"></span></span></font></b></font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#CC33CC"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><font style="font-size: 13pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span><font color="#3333FF"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">(</span></b></font></font></span></span></font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#3333FF"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><font style="font-size: 13pt;"><b>ایجنت، اسیستانت، مرزبان) و</b></font></span></span></font><font color="#3333FF">&nbsp;</font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><font style=""><font style=""><font color="#006600">سی‌دی&nbsp;</font><b style=""><font color="#6633ff">(ساختن خویش)</font></b><font color="#006600"> از مهندس</font></font></font></span><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><font color="#3333FF"> </font></b><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><font color="#3333FF"><font color="#000000">حسین دژاکام</font></font></span><b style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><font color="#3333FF"> </font></b></span></span></span></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">پیش روی شماست.</font></div> text/html 2020-10-16T16:55:38+01:00 salehi-h.mihanblog.com همسفر زهرا ک لژیون دوم لژیون مجازی؛ خلاصه عملکرد لژیون هفتم (ساختن خویش) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1809 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/13433/legion%20majazi/legion%207/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b><font color="#3333ff">جلسه سوم از دوره سوم</font></b><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="text-align: right; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">لژیون‌های مجازی همسفران کنگره60&nbsp;</font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#cc0000">(روزهای ‌شنبه)&nbsp;</font></b><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">نمایندگی صالحی در&nbsp;</font><font style=""><b style="color: rgb(34, 34, 34);">روز ‌شنبه 19مهر ماه 1399 </b><font color="#333333">در</font></font><font style=""><font color="#333333">&nbsp;</font><font color="#222222">فضای مجازی و با استادی&nbsp;</font></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font color="#cc0000">راهنما همسفر لیلا</font></b><font color="#7030a0" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</font><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">و مشارکت همسفران، در ساعت 18 آغاز به کار کرد.</font></span></div><div align="justify" style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#222222">در ادامه خلاصه عملکرد&nbsp;</font><b><font color="#3333ff">لژیون هفتم&nbsp;</font></b><font color="#222222">در باب</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font><b><font color="#cc0000">سی‌دی</font></b><b><font color="#3333ff">&nbsp;(ساختن خویش</font></b><b><font color="#3333ff">)&nbsp;</font></b><font color="#cc0000"><b>از&nbsp;مهندس حسین دژاکام</b></font><span style="color: rgb(112, 48, 160);">&nbsp;</span><font color="#222222">پیش روی شماست.</font></span></div> text/html 2020-10-15T07:40:32+01:00 salehi-h.mihanblog.com همسفر زهرا ک لژیون دوم پیام تصویری هفته : لزوم ایجاد دانشگاه http://salehi-h.mihanblog.com/post/1806 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/13433/payam/IMG_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B3_%28500_x_375_pixel%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-10-15T06:50:45+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان لژیون مجازی ویلیام ال.وایت همسفران صالحی ( ایجنت و مرزبان- سیستم ایکس) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1805 <div align="center"><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">ا<img src="https://up.c60.ir/repository/13433/masome/WhatsApp%20Image%202020-10-15%20at%2009.04.38%281%29.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"><br></span></div><div align="justify"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">جلسه </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">نهم از</span><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><b>&nbsp;</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;" lang="AR-SA">دوره نخست</span></b><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">لژیون‌های درمان سوء‌مصرف سیگار همسفران کنگره60&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 255); line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt;" lang="AR-SA">نمایندگی صالحی</span></b><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;" color="#222222"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin: 0px;"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;"><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px;"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"><font color="#222222">به استادی&nbsp;</font><font color="#ff6600"><b>همسفر راهنما سوگل </b></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">در روز سه‌شنبه</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA"> 22 مهر </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">ماه 1399 ساعت 17 به صورت مجازی آغاز به کارکرد.</span></div><div align="justify"><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">در ادامه خلاصه عملکرد</font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; font-size: 17.3333px;"><b style="font-size: 13pt;"><font color="#33cc00"> </font></b></font><font color="#3333FF"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; margin: 0px; line-height: 18.5467px;" lang="AR-SA">(لژیون ویلیام ال.‌وایت) </span></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">درباره</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; font-weight: bold;">&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;">دستور جلسه هفتگی&nbsp;</font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#009900">(ایجنت، اسیستانت و مرزبان) <font color="#333333">و&nbsp;</font>(سیستم ایکس) </font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#006600"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></span></span></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">پیش روی شماست.</font></div></div> text/html 2020-10-15T03:55:32+01:00 salehi-h.mihanblog.com کاربر مهمان لژیون مجازی؛ خلاصه عملکرد لژیون ششم (اصل سایه ها 1) http://salehi-h.mihanblog.com/post/1804 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/legion%20majazi/legion%206/99.7.22/%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font style="font-size: 13pt;" color="#FF0000"><font color="#CC33CC">جلسه سوم از دوره سوم</font> </font><font color="#222222"><span style="font-size: 13pt;"></span></font></b><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222">لژیون‌های مجازی همسفران کنگره۶۰ (روز‌های سه‌شنبه) نمایندگی‌ صالحی در روز</font><b style=""><font color="#66CCCC"> <font color="#33CCFF">سه‌</font></font><font style="" color="#33CCFF">شنبه</font><font color="#33CCFF"> 22 <font style="">مهرماه 1399</font></font></b><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222"><font color="#33CCFF">&nbsp;</font>در فضای مجازی و با استادی<b><font color="#FF0000">&nbsp;</font></b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#FF6600"><b><font color="#FF0000">راهنما همسفر بهار</font> </b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#222222">و مشارکت همسفران، در ساعت 19 آغاز به کار کرد. </font></span><br></div><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">در ادامه خلاصه عملکرد</font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; font-size: 17.3333px;"><b style="font-size: 13pt;"><font color="#33cc00">&nbsp;</font><font style="" color="#006600">لژیون ششم</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);" color="#6666CC"> </font></b></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">درباره</font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify; font-weight: bold;"> </font><font color="#333333"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;">سی‌دی&nbsp;</span><b><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#FF6600"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"></span></span></font></b></font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#CC33CC"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><font style="font-size: 13pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span><font color="#FFCC33"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">(اصل سایه‌ها 1</span></b></font></font></span></span></font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#FFCC33"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><font style="font-size: 13pt;"><b>)</b></font></span></span></font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#CC33CC"><span style="text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px;" lang="FA"><font style="font-size: 13pt;"><font color="#333333"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;, &quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"></span></font></font></span></span></font><font color="#3333FF"> <font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></span></span></font></font><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#006600"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 13pt; line-height: 18.5467px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><font color="#3333FF">از مهندس حسین دژاکام </font></b></span></span></span></font><font style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;" color="#222222">پیش روی شماست.</font></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><br></div>